Hỗ trợ sử dụng ChatGPT

Hướng dẫn sử dụng ChatGPT API $120 mua từ ChatGPT Vietnam & Repu trong 2 bước

Hướng dẫn đăng nhập ChatGPT: bước 1+2

Bài Hướng dẫn sử dụng ChatGPT API $120 này sẽ giúp bạn đăng nhập và tạo API Key trong tài khoản ChatGPT API $120 chỉ với vài bước siêu đơn giản và thực hiện trong vòng 10s.

Sau khi nhận thông tin tài khoản ChatGPT từ ChatGPT Vietnam & Repu, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn cực đơn giản sau để truy cập và sử dụng ChatGPT nhé

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình của bạn sẽ hiện ra như hình minh họa dưới đây. Bạn bắt đầu có thể sử dụng ChatGPT bằng cách gõ yêu cầu như trong hình.

Lưu ý: tài khoản ChatGPT API $120 được giảm giá hơn 50% là loại TK có hạn mức sử dụng $120 API, không phải loại TK ChatGPT có $120 credit (không được giảm giá, giá cao = $120 + 20%)

Nguồn: Repu & ChatGPT Vietnam (ChatGPT.pro.vn)

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *