Hỗ trợ sử dụng ChatGPT

Hướng dẫn đăng nhập ChatGPT mua từ ChatGPT Vietnam & Repu trong 2 bước

Hướng dẫn đăng nhập ChatGPT: bước 1+2

Bài Hướng dẫn đăng nhập ChatGPT này sẽ giúp bạn đăng nhập và sử dụng tài khoản ChatGPT chỉ với 2 bước siêu đơn giản và thực hiện trong vòng 10s.

Sau khi nhận thông tin tài khoản ChatGPT từ ChatGPT Vietnam & Repu, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn cực đơn giản sau để truy cập và sử dụng ChatGPT nhé

Hướng dẫn đăng nhập ChatGPT: bước 1+2

  • Bước 2: đăng nhập bằng email và password do ChatGPT Vietnam & Repu cung cấp qua Email / Chat Fanpage

Hướng dẫn đăng nhập ChatGPT - Bước 2

Hướng dẫn đăng nhập ChatGPT - Bước 3

  • Bước 3: Đăng nhập thành công và sử dụng ChatGPT

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình của bạn sẽ hiện ra như hình minh họa dưới đây. Bạn bắt đầu có thể sử dụng ChatGPT bằng cách gõ yêu cầu như trong hình.

Lưu ý: tài khoản của Repu đang sử dụng là tài khoản ChatGPT Plus cao cấp nhất của OpenAI tới thời điểm hiện tại, nếu bạn chỉ mua tài khoản ChatGPT thường thì màn hình sẽ không có chữ ChatGPT Plus nhé

Hướng dẫn đăng nhập ChatGPT - Thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *