Cảm ơn bạn đã mua hàng tại ChatGPT Vietnam & Repu, nếu bạn đã thanh toán đơn hàng, vui lòng Upload hình ảnh chuyển khoản theo form dưới đây để Update trạng thái thanh toán nhé

Xác nhận thanh toán đơn hàng ChatGPT