THAY ĐỔI TÀI KHOẢN CHATGPT

Cách đổi hình ảnh đại diện trong ChatGPT, đổi Avatar trong tài khoản ChatGPT
Hướng dẫn cách đổi hình đại diện Avatar trong tài khoản ChatGPT

Hướng dẫn cách đổi hình đại diện Avatar trong tài khoản ChatGPT

Hiện tại, tài khoản ChatGPT và OpenAi sử dụng hình ảnh tài khoản Gravatar photo để làm hình profile (avatar hay hình đại diện). Vì vậy, nếu bạn muốn thiết lập hay thay đổi hình ảnh đại diện tài khoản ChatGPT của mình thành ảnh cá nhân hay logo công ty, bạn cần tạo mới tài khoản Gravatar với email trùng với email tài khoản ChatGPT của bạn. Sau đó, thiết lập hoặc thay đổi hình ảnh của tài khoản Gravatar của mình bằng hình ảnh cá nhân hoặc logo công ty theo mong muốn.

Sau đó, hình ảnh đại diện trong tài khoản ChatGPT của bạn sẽ được update sau 1 khoảng thời gian từ vài giờ tới vài ngày. Hãy nhớ logout rồi login lại để kiểm tra xem hình ảnh của mình đã được update chưa nhé.

Tạo tài khoản Gravatar, thiết lập logo công ty / ảnh cá nhân để update trở thành ảnh đại diện cho TK ChatGPT

Tạo tài khoản Gravatar, thiết lập logo công ty / ảnh cá nhân để update trở thành ảnh đại diện cho TK ChatGPT

Comment tại bài này nếu bạn chưa làm được để ChatGPT Vietnam & Repu biết và có thể làm 1 video hướng dẫn chi tiết trong tương lai

Cách thay đổi email tài khoản ChatGPT?

Theo thông tin từ OpenAI, hiện tại, bạn không thể thay đổi email tài khoản ChatGPT

Hướng dẫn cách thay đổi email tài khoản ChatGPT từ ChatGPT Vietnam & Repu

Hướng dẫn cách thay đổi email tài khoản ChatGPT

Cách thay đổi tên tài khoản ChatGPT

Hiện tại, màn hình ChatGPT không hiển thị tên của bạn. Vì thế, bạn không cần đổi tên tài khoản ChatGPT. Và cũng vì vậy, hiện bạn chưa thể thay đổi được tên hiển thị trong ChatGPT 😀