CSMO ChatGPT

Cảm ơn bạn đã tham dự sự kiện CSMO Lunch & Learn: Ứng dụng ChatGPT vào Marketing cho doanh nghiệp.

Để nhận quà tặng là 1 tài khoản ChatGPT (với username & password có sẵn), bạn vui lòng đăng ký theo form dưới đây. Vui lòng đăng ký bằng thông tin giống với thông tin bạn đã đăng ký tham dự sự kiện để Repu & ChatGPT.pro.vn tiện đối chứng và trao quà.